Privacy verklaring & Cookiebeleid

Persoonsgegevens

IMS Werkendam B.V. respecteert de privacy van u als bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens tenzij deze door u op een vrijwillige basis worden verstrekt door het versturen of invullen van een e-mail, contact- of inlogformulier. Hiermee verbindt u zich ertoe dat we deze gegevens gebruiken met het oog op gebruikersprofilering, marktonderzoek, beheer van klanten en eventuele periodieke elektronische nieuwsbrief of direct mail per post. De gegevens die u ons toestuurt worden zolang bewaard als naar de aard van de aard van het formulier of de inhoud ervan nodig is voor de interesse of afhandeling ervan.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. U mag uw verzet of correctie richten aan info|at|ims-werkendam.nl. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving met uitzondering van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlands internationaal privaatrecht.

U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de site. Indien u inloggegevens heeft ontvangen, dienen die vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U mag geenszins dit misbruiken en dient IMS Werkendam B.V. onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden openbaar werd gemaakt in eender welke vorm. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Om de veiligheid van de website te waarborgen kunnen IMS Werkendam B.V. uw gegevens wijzigen.

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlands internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Rotterdam bevoegd.

Cookies

Tijdens een bezoek aan IMS Werkendam B.V. kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die uw volgend bezoek kunnen vergemakkelijken en helpen ons de site beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Google Analytics

Als deel van de “Analytics”-dienst worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. IMS Werkendam B.V. heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Sociale media

Op IMS Werkendam B.V. zijn links opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en anderen. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de providers zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van de sociale media-partners om te bekijken hoe zij uw persoonsgegevens behandelen.

Automatisch vergaarde informatie van niet-persoonlijke aard

IMS Werkendam B.V. kan anonieme gegevens verzamelen die betrekking houden met uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Bedoeling om deze gegevens te vergaren is de integriteit en authenticiteit van de gebruiker en zijn handelingen te verhogen. Deze gegevens hebben geen betrekking op persoonlijke gegevens, maar kunnen in geval van klachten over onwettelijk gedrag doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement bij te werken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, verstrekte informatie, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site wordt door u als gebruiker erkent en zijn en blijven uitdrukkelijk& eigendom& van IMS Werkendam B.V.  Voor gebruik moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van  IMS Werkendam B.V. verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.

Indien de website u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn en waarvan u zelf niet de noodzakelijke toestemmingen of rechten heeft.  Uw bijdragen mogen geen virussen, schending van privacy, illegaal of ongepast materiaal of fouten bevatten en de werking van computers, servers en dergelijke compromitteren.  In geval van schending van deze intellectuele rechten verbindt u zich ertoe IMS Werkendam B.V. of derden te vrijwaren tegen aanspraken en/of te vergoeden tegen vorderingen als gevolg van inbreuk hierop.

Automatisch vergaarde informatie van niet-persoonlijke aard

IMS Werkendam B.V. kan anonieme gegevens verzamelen die betrekking houden met uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Bedoeling om deze gegevens te vergaren is de integriteit en authenticiteit van de gebruiker en zijn handelingen te verhogen.  Deze gegevens hebben geen betrekking op persoonlijke gegevens, maar kunnen in geval van klachten over onwettelijk gedrag doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Advies via IMS Werkendam B.V.

Indien er via de website adviezen worden verstrekt, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar IMS Werkendam B.V.

Het leggen van hyperlinks naar IMS Werkendam B.V. is toegestaan wanneer deze hyperlinks naar de startpagina van de site leiden. Deep-linking, in-linking, framing, embedding, gebruik van RSS-datafeeds voor professioneel of commercieel gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMS Werkendam B.V. Indien de toestemming wordt verleend om bovenstaande te gebruiken, mogen deze geschieden op een manier die geen inbreuk plegen op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

Aansprakelijkheid van IMS Werkendam B.V.

De informatie op IMS Werkendam B.V. is het resultaat van nauwgezet werk, waarin we u als bezoeker proberen zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie op de website toch onvolledig is of vergissingen bevatten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische gevraagde toelevering van diensten geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Vul een bedrijfsnaam in

Vul een contactpersoon in

Vul een e-mailadres in

Vul een telefoonnummer in

Vul een vraag of opmerking in

U komt niet door onze spam detectie, Vul in het bovenstaande veld nummer het 9 in.

 

 

asset call to action

       IMS Werkendam BV

         info@ims-werkendam.nl

         +31 (0) 183 505 229